Kur është cilësia e ajrit e pashëndetshme për të gjithë?

Më të rejat, Të flasim për ajrin

E pashëndëtshme për të gjithë prej 151 to 200 të indexit të matjes

Të gjithë Grupet e ndjeshme: Shmangni të gjitha aktivitetet fizike jashtë. Përpiquni që aktivitetet ti kryeni brenda ose i shtyni ato kur cilësia e ajrit është më e mirë jashtë.

Të gjithë tjerët: Shmangni aktivitetet e rënda dhe të gjata. Mundohuni të i kryeni aktivitete brenda ose i shtyni ato, kur cilësia e ajrit është më e mirë.

A duhet të brengosemi?

Është mirë gjithmonë që të i kushtoni vëmendje cilësisë ajrit në vendin ku jetoni: disa persona mund të jenë më të rrezikuar nga ndotja me Materiet grimcore. Në këtë kategori hynë:

  • Personat me sëmundje kardiovaskulare (sëmundjet e zemrës dhe ato vaskulare)
  • Personat me sëmundje të mushkërive, përfshirë astmën dhe COPD-në (bllokim

Burimi: AMM

#letstalkaboutair #leteflasimperajrin

Leave a Reply