Kur është cilësia e ajrit shumë e pashëndetshme?

Më të rejat, Të flasim për ajrin

Shumë e pashëndetshme për të gjithë 201-300

Të gjithë Grupet e ndjeshme: Shmangni të gjitha aktivitetet fizike jashtë. Përpiquni që aktivitetet ti kryeni brenda ose i shtyni ato kur cilësia e ajrit është më e mirë jashtë. Të gjithë tjerët: Shmangni aktivitetet e rënda dhe të gjata. Mundohuni të i kryeni aktivitete  brenda ose i shtyni ato, kur cilësia e ajrit është më e mirë

Si mund të mbroj veten?

Përdorni raportin për cilësinë e ajrit, për të planifikuar aktivitetet jashtë. Në ditët kur cilësia e ajrit është e pashëndetshme ndërmerrni këta hapa të thjeshtë për të zvogëluar ekspozimin:

  • Merruni me aktivitete më të lehta fizike
  • Zvogëloni aktivitetet e juaja jashtë
  • Ndryshoni orarin e aktiviteteve
  • Kaloni më pak kohë afër rrugëve të ngarkuara

Burimi: AMM

#letstalkaboutair #leteflasimperajrin

Leave a Reply