Dita Botërore e Ujit: Ujërat tokësorë – Të padukshme bërë të dukshme

Më të rejat, Ndryshimet Klimatike

Jashtë syve, nën këmbët tona, ujërat nëntokësore janë një thesar i fshehur që pasuron jetën tonë.

Pothuajse të gjithë ujërat e ëmbla në botë janë ujëra nëntokësore.

Ndërsa ndryshimet klimatike përkeqësohen, ujërat nëntokësore do të bëhen gjithnjë e më kritike.

Ne duhet të punojmë së bashku për të menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme këtë burim të çmuar.

Uji nëntokësor mund të jetë jashtë syve, por nuk duhet të jetë jashtë mendjes.

Ujërat tokësorë – Të padukshmen bërë të dukshme

Ujërat nëntokësore janë të padukshme, por ndikimi i tyre është i dukshëm kudo. Jashtë syve, nën këmbët tona, ujërat nëntokësore janë një thesar i fshehur që pasuron jetën tonë. Në pjesët më të thata të botës, mund të jetë uji i vetëm që njerëzit kanë.

Pothuajse i gjithë ujërat e ëmbla të lëngshëm në botë janë ujëra nëntokësore, duke mbështetur furnizimet me ujë të pijshëm, sistemet e kanalizimeve, bujqësinë, industrinë dhe ekosistemet. Në shumë vende, aktivitetet njerëzore mbipërdorin dhe ndotin ujërat nëntokësore. Në vende të tjera, ne thjesht nuk e dimë se sa ujë ka atje poshtë.

Ujërat nëntokësore do të luajnë një rol kritik në përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Ne duhet të punojmë së bashku për të menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme këtë burim të çmuar.

Çfarë janë ujërat nëntokësore?

Uji nëntokësor është ujë që gjendet nën tokë në akuiferë, të cilët janë formacione gjeologjike të shkëmbinjve, rërave dhe zhavorrit që mund të mbajnë ujin.

Pse duhet të kujdesemi për ujërat nëntokësore?

Ujërat nëntokësore janë duke u mbipërdorur në shumë zona, ku më shumë ujë nxirret nga akuiferët sesa rimbushet nga shiu dhe bora.

Ndotja e ujërave nëntokësore është një problem i veçantë nga i cili mund të duhen dekada apo edhe shekuj për t’u rikuperuar.

Në disa vende, ne nuk e dimë se sa ujëra nëntokësore ndodhen nën këmbët tona, që do të thotë se mund të dështojmë të shfrytëzojmë një burim ujor potencialisht jetik.Eksplorimi, mbrojtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i ujërave nëntokësore do të jetë thelbësor për mbijetesën dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe plotësimin e nevojave të një popullsie në rritje.

Çfarë mund të bëjmë me ujërat nëntokësore?

Ne duhet të mbrojmë ujërat nëntokësore nga ndotja dhe t’i përdorim ato në mënyrë të qëndrueshme, duke balancuar nevojat e njerëzve dhe planetit. Roli jetik i ujërave nëntokësore në sistemet e ujit dhe kanalizimeve, bujqësisë, industrisë, ekosistemeve dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike duhet të reflektohet në politikëbërjen e zhvillimit të qëndrueshëm.

Nisja e Raportit të OKB-së për Zhvillimin Botëror të Ujit

Raporti i OKB-së për Zhvillimin Botëror të Ujit 2022 “Ujërat nëntokësore – duke e bërë të padukshmen të dukshme” është lansuar më 21 mars 2022 në ceremoninë e hapjes së Forumit të 9-të Botëror të Ujit në Dakar, Senegal.

Raporti dhe Dita Botërore e Ujit 2022 vendos temën për një sërë ngjarjesh kryesore dhe aktivitete fushatash gjatë gjithë vitit. Gjetjet e raportit përdoren për të bërë rekomandime për politikëbërësit./BB Green Kosova

Burimi & foto: World water day

Leave a Reply