A sjell vërtetë dëme në kopshtet tuaja urithi

Më të rejat

Në shumicën e rasteve urithi shihet si një dëmtues i kopshteve, oborreve dhe kullotave.

Mendimi I gjithësecilit është se ata jatojnë nga ngrënja e bimëve, por është një mendim i gabuar sepse ata  zakonisht ushqehen me krimba dhe larva. Prandaj në kërkim të tyre ata krijojnë tunele dhe grumbuj të dheut.

Urithat për pjesën më të madhe janë të pa dëmshëm për kulturat bujqësore.

Janë disa metoda për luftimin e tyre:

 Një mundësi janë edhe materiet kimike- por duhet të keni kujdes sepse mund të paraqesin rrezik për fëmijët dhe shtazët.

Koha më e favorshme për të përdorur kurthe për urithët është pranvera ose vjeshta kur urithët janë aktiv dhe kur femrat e urithit janë shtazëna.

Zakonisht kurthet vendosen pas shirave sepse në atë kohë instktet janë më të dukshme në sipërfaqe që shërbejnë si ushqim për urithin.

Një përbërje e naftës, vajgurit me sapun, këtë koncentrat të përgatitur e hedhim në vrima e urithit dhe nga era ai do largohet nga aty.

 Mënyra tjetër për të larguar urithin është reduktimi i ujitjeve dhe duke tentuar që të kontrollojmë insektet duke i ndryshyar edhe vendin e ndodhjes edhe urithit.

 Dëmet me tunele që urithi I bënë zakonisht në mengjes dhe mbrëmje, një kujdes i juaji që të ndërpreni tunelin e urithit dhe duke nxjerr në sipërfaqe urithin por asesi për ta mbytur por duke e larguar nga ajo sipërfaqe ku po mendon se po sjell dëme.

Mund të përdorni edhe ilaçe natyrore, si dhe reduktimin e ujitjes, mbajtja e qenëve, macave të cilët luftojnë urithët dhe brejtësit e tjerë. akopshtet  tuajaa natyrore, si dhe reduktimin e ujitjes, mbajtja e qenakopshtet  tuajaa natyrore, si dhe reduktimin e ujitjes, mbajtja e qen

Burimi : Wikipedia

Leave a Reply