Udhëheqësit e Koalicionit të Ujit dhe Klimës: Ne kemi nevojë për veprim përbashkëta urgjente

Më të rejat, Ndryshimet Klimatike

Uji është në vijën e parë të ndryshimeve klimatike dhe prioriteti kryesor i përshtatjes

Glasgow, 2 nëntor 2021 (WMO) – Ndryshimet klimatike po përkeqësojnë mungesën e ujit dhe rreziqet që lidhen me ujin, pasi temperaturat në rritje prishin modelet e reshjeve dhe të gjithë ciklin e ujit.

Aktualisht, 3.6 miliardë njerëz përballen me çasje të pamjaftueshme në ujë të paktën një muaj në vit dhe kjo pritet të rritet në më shumë se 5 miliardë deri në vitin 2050. Vetëm 0.5% e ujit në Tokë është i përdorshëm dhe i disponueshëm si ujë i ëmbël. Por në 20 vitet e fundit, depozitimi i ujit tokësor – i gjithë uji në sipërfaqen e tokës dhe nën sipërfaqe, duke përfshirë lagështinë e tokës, borën dhe akullin, ka rënë me një normë prej 1 cm në vit. Kjo ka pasoja të mëdha për sigurinë e ujit në të ardhmen, duke pasur parasysh rritjen e popullsisë dhe degradimin e mjedisit.

Udhëheqësit e Koalicionit të Ujit dhe Klimës në konferencën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike, COP26, kanë bërë një thirrje urgjente dhe të bashkuar për veprim të integruar të ujit dhe klimës për të zëvendësuar qasjen ekzistuese të fragmentuar dhe të drejtuar nga kriza.

Në një ngjarje të nivelit të lartë në Glasgow, udhëheqësit e koalicionit Uji dhe Klima theksuan nevojën për menaxhim të integruar të klimës së ujit, bazuar në rritjen e shkëmbimit të të dhënave dhe informacionit. Pa këtë, do të jetë gjithnjë e më e vështirë t’i përgjigjemi pyetjeve se kur, ku dhe sa ujë dhe të cilës cilësi mund të furnizohemi tani dhe në të ardhmen për njerëzit dhe një ekosistem planetar të shëndetshëm.

“Pa të dhëna të mira, politikat klimatike dhe ujore janë vetëm fjalë boshe. Veprimi efektiv kërkon njohuri, dija kërkon informacion, informacioni kërkon të dhëna”, tha H.E. Z. János Áder, President i Hungarisë, ekonomia e të cilit është shumë e varur nga Danubi i fuqishëm dhe lumenj të tjerë.

“Akullnajat tona po shkrihen me shpejtësi dhe deri më sot më shumë se 1,000 nga 14,000 akullnajat e Taxhikistanit janë shkrirë plotësisht. Gjatë dekadave të fundit, vëllimi i përgjithshëm i akullnajave në vendin tonë, të cilat përbëjnë më shumë se 60 për qind të burimeve ujore në rajonin e Azisë Qendrore, është ulur me gati një të tretën”, tha Emomali Rahmon, President i Taxhikistanit.

Për rajonet me male të larta si Azia Qendrore, Himalajet dhe Andet, shkrirja e akullnajave rrit rrezikun e rreziqeve të lidhura me ujin, si rrëshqitjet e dheut dhe ortekët. Në terma afatgjatë, kjo do të thotë një krizë e sigurisë ujore për shumë miliona njerëz dhe ekosisteme të mëdha.

Duke pasur parasysh pasojat e rënda, Taxhikistani ka propozuar shpalljen e vitit 2025 si Viti Ndërkombëtar për Ruajtjen e Akullnajave dhe krijimin e një fondi shoqërues.

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Presidentët Áder dhe Rahmon janë në panelin prej 18 anëtarësh të Udhëheqësve të Ujit dhe Klimës, i cili është në krye të koalicionit ndërkombëtar të kryesuar nga WMO dhe 10 agjenci të OKB-së. Grupi i Udhëheqësve të Ujit dhe Klimës përfshin gjithashtu Presidentin e kaluar të Republikës së Ishujve Marshall, Kryeministrat e kaluar të Republikës së Togos dhe të Republikës së Koresë, si dhe përfaqësues të nivelit të lartë të enteve të OKB-së, shoqërisë civile, sektorit privat. , dhe dy të dërguarit e të rinjve..

Koalicioni synon të arrijë një agjendë të integruar globale për ujërat dhe klimën për të mbështetur përshtatjen dhe qëndrueshmërinë më efektive dhe përshpejtimin e përparimit drejt Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 6 (uji dhe kanalizimet) dhe 13 (klima).

Bota është seriozisht jashtë rrugës për të përmbushur të dy objektivat.

“Ndryshimet klimatike po ndodhin tani dhe po rrezikojnë paqen, sigurinë, biodiversitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm global. Uji është çelësi për arritjen e ndryshimeve reale dhe për arritjen e objektivave të Agjendës 2030. Le të zgjerojmë dhe përshpejtojmë veprimet në fushën e qeverisjes, financimit, të dhënave dhe informacionit, ngritjes së kapaciteteve dhe inovacionit për të kthyer valën dhe për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme, duke mos lënë askënd pas”, tha Znj. Barbara Visser, Ministre e Infrastrukturës dhe Menaxhimit të Ujërave, Mbretëria e Holandës.

“Rritja e temperaturave po rezulton në ndryshime globale dhe rajonale të reshjeve, duke çuar në ndryshime në modelet e reshjeve dhe sezoneve bujqësore, me një ndikim të madh në sigurinë ushqimore,shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve,” thotë Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore Meteorologjike Prof. Petteri Taalas. “Ky vit i kaluar ka pasur një vazhdimësi të ngjarjeve ekstreme, të lidhura me ujin, të cilat kanë vrarë qindra, zhvendosur mijëra dhe kanë prekur miliona,” tha ai.

  • Një nga prioritetet kryesore të WMO është monitorimi dhe parashikimi i ndryshimeve në mot, klimë dhe ujë përmes shkëmbimit të informacionit dhe shërbimeve, kërkimit dhe trajnimit, përmes bashkëpunimit midis Shërbimeve Kombëtare meteorologjike dhe hidrologjike.

Përpara COP26, Prof. Taalas iu bashkua krerëve të nëntë agjencive të tjera ndërkombëtare në lëshimin e një thirrje urgjente për veprim.

Mari Pangestu, Drejtoreshë Menaxhuese e Politikave dhe Partneriteteve të Bankës Botërore tha: “Në luftën kundër ndryshimeve klimatike, uji është lidhësi i madh. Ne kemi nevojë për veprim të jashtëzakonshëm dhe urgjent kolektiv global për të trajtuar ndikimin e kombinuar të krizave që kanë goditur më së shumti të varfërit dhe të pambrojturit. Sot, Banka Botërore po fokusohet në ofrimin më shumë se kurrë më parë. Menaxhimi global i ujit duhet të transformohet si pjesë e përpjekjeve të përgjithshme për të arritur një zhvillim të gjelbër, elastik dhe gjithëpërfshirës.”

“Afro 40% e popullsisë së botës konsiderohet të rinj. Në çdo punim konference, dialogu politik dhe vendimi që duhet të merret rreth asetit tonë më të çmuar, zërit të rinisë, ka rëndësi. Prandaj është e një rëndësie jetike të sigurohet që kontributi dhe zërat e të rinjve të llogariten mirë,” tha Lindsey Blodgétt, Parlamentei Rinor Botëror për Ujin.

Sektori privat luan një rol kyç.

 “Për të trajtuar krizën e ujit në nivel global, ekzistojnë tre fusha veprimi: së pari, ne kemi nevojë për angazhim nga sektori privat. Së dyti, ne kemi nevojë për veprim gjithëpërfshirës politik. Së treti, dhe më e rëndësishmja, ne kemi nevojë për një bashkëpunim të gjerë. Ne kemi një përgjegjësi të përbashkët për ta realizuar këtë. Nëse dështojmë, nuk është vetëm një dështim për ne, por edhe për brezat e ardhshëm”, tha Matthias Berninger, Zëvendës President i Lartë i Çështjeve Publike dhe Qëndrueshmërisë në Bayern.

Bashkohuni me Koalicionin Uji dhe Klima

Koalicioni i Ujit dhe Klimës është një iniciativë me shumë akterë për të ofruar veprime të prekshme, aktivitete dhe mbështetje politikash, për një agjendë të integruar të ujit dhe klimës me fokus të veçantë në të dhënat, informacionin, sistemet e monitorimit dhe kapacitetin operacional. WCC është e hapur për një gamë të gjerë anëtarësh nga organizatat shkencore, sektori privat, OJQ-të, Organizatat e OKB-së, qeveritë dhe shoqëria civile që janë në pozita të barabarta për të gjeneruar vrull përmes zbatimit të aktiviteteve konkrete hidrologjike në shkallë kombëtare, rajonale dhe globale.

Organizata Botërore Meteorologjike është zëri autoriteti  i Sistemit të Kombeve të Bashkuara mbi motin, klimën dhe ujin

Burimi: https://public.wmo.int/

#kosovoclimateactioncampaign

Leave a Reply