Ndikimi i rrobave në mjedis

Më të rejat

Nëse industria e modës do të ishte një vend, emetimet e saj do të renditeshin pothuajse aq lart sa i gjithë kontinenti evropian, kur llogaritet prodhimi i tekstilit, larja e rrobave dhe fundi i jetës së tyre. Raporti i Parlamentit të MB-së Shkurt 2019

Më shumë fakte rreth ndikimeve të rrobave

Ekstraktet e mëposhtme janë nga raporti i Parlamentit të MB (Shkurt, 2019) Rregullimi i modës: konsumi i rrobave dhe qëndrueshmëria:

Njëzet për qind e ndotjes industriale të ujit globalisht i atribuohet ngjyrosjes dhe trajtimit të tekstileve.

Fushat e pambukut zënë 2.4% të tokës së kultivuar, por konsumojnë 6% të pesticideve dhe 16% të insekticideve. Kjo ka një ndikim të dëmshëm në shëndetin e mbledhësve të pambukut, insekteve, grupeve të zogjve; tokat acidohen dhe bëhen gjithnjë e më djerrë.

Shtimi lotëve nga prodhimi i xhinseve duke përdorur kemikate  është i dëmshëm për punëtorët dhe mjedisin

Deti Aral, dikur një nga katër liqenet më të mëdhenj në botë, është tharë pothuajse tërësisht dhe tani quhet Shkretëtira Aralkum.

Pyjet antike dhe të rrezikuara gjithnjë e më shumë po bëjnë rrugën e tyre në veshje

Industria e modës parashikohet të përdorë 35% më shumë tokë për prodhimin e fibrave deri në vitin 2030 – 115 milion hektarë shtesë që mund të përdoren për të rritur të korra për një popullsi në rritje ose për të ruajtur pyjet për të ruajtur karbonin

Ndikimi mjedisor i prodhimit të pëlhurave

Prodhimi i lëkurës, mëndafshit, leshit dhe pambukut kanë ndikimin më të lartë negativ në mjedis

Koalicioni i Veshjeve të Qëndrueshme ka krijuar Indeksin e Qëndrueshmërisë së Materialit ‘Higg’ i cili siguron një sistem të përbashkët për vlerësimin e qëndrueshmërisë së produktit për të lejuar prodhuesit dhe shitësit me pakicë të matin dhe krahasojnë ndikimet mjedisore të proceseve të ndryshme për ciklin e plotë të jetës së produkteve. Të dhënat specifike të kompanisë (për fat të keq) nuk janë në dispozicion të publikut por Raporti i Pulsit ofron disa njohuri shumë interesante edhe për përdoruesit e fundit, përfshirë grafikun më poshtë, i cili mbulon ndikimet e fazës së prodhimit të pëlhurave

  • Emisionet globale prej prodhimit të tekstilit janë më shumë  se sa fluturimet ndërkombëtare dhe transportit të kombinuar (1.2 miliardë ton CO2e).
  • Britanezët blejnë 70% më shumë rroba për person se sa çdo shtet tjetër në europe:
  • Britanezët 26.7kg, gjermanët 16.7kg , italinaët 14.5kg, finlandezët 20kg.
  • Duhen  10,000 litra ujë për të prodhuar një parë gjinse.
  • Së paku 9.3 trilion fibra prej materialeve sintetike si poliesteri mund të dalin nga pastrimi në Britani të madhe  çdo javë.
  • 73% e rrobave të marra nga bamirësitë dhe klasifikuesit e tekstilit dërgohen ne deponi ose digjen.

Lëkura e lopës, mëndafshi dhe leshi kanë ndikimin më negativ në përgjithësi

Gjurma e karbonit e pambukut jo-organik është më e vogël se shumica e materialeve sintetike, por kjo shkakton dëme të konsiderueshme përmes përdorimit të ujit në zonat e thata. Mëndafshi është shumë i dëmshëm në disa zona: shterimi i burimeve abiotike, eutrofikimi dhe përdorimi i ujit (Eutrofizimi: pasuria e tepërt e lëndëve ushqyese në një trup uji.)

Riciklimi është elementar

Më shumë se 300,000 ton veshje të përdorura shkojnë në landfill në Mbretërinë e Bashkuar çdo vit, sipas Wrap, bamirësia e mbeturinave.

Me pak fjalë: ne blejmë shumë rroba, dhe shumica e tyre përfundojnë në deponi.

Riciklimi mund të përdoret shumë më gjerësisht dhe të zvogëlojë ndjeshëm ndikimin në mjedis.

Teknologjia aktuale mund të shkaktojë një humbje prej 75% të vlerës vetëm në ciklin e parë.

Fabrikisht është më lirë për prodhuesit të përdorin materiale të virgjëra, p.sh. poliesteri i ricikluar është 10% më i shtrenjtë

Siç përmendet në kutinë e fakteve në krye të faqes: 73% e veshjeve që ne i çojmë në organizata bamirësie dhe kutitë e mbledhjes përfundojnë në deponi.

Materiale sintetike

Materiale sintetike me bazë karburanti (p.sh. poliester, akrilik, najlon)

Materialet me bazë benzine janë problematike sepse përdorimi i tyre çliron mikro plastikë dhe riciklimi është minimal.

Materialet me bazë benzine përfshijnë poliester, akrilik dhe najlon. Poliesteri përdoret në ~ 60% të rrobave.

oto & burimi: lovehatechange.co.uk

Leave a Reply