Ndryshimi i klimës ndikuese në përhapin sëmundje infektive te kafshët

Më të rejat

Blegtoria e sëmurë mund të rrisë shqetësimet klimatike: Më shumë parazitë do të thotë emisione më të larta të gazit të efektshëm serrë.

 Ndryshimi i klimës po ndikon në përhapjen dhe ashpërsinë e sëmundjeve infektive në të gjithë botën – dhe sëmundjet infektive nga ana tjetër mund të kontribuojnë në ndryshimin e klimës, sipas një dokumenti të ri në Trends in Ecology & Evolution.  Hulumtimi, i udhëhequr nga Vanessa Ezenwa, një profesore e ekologjisë në Universitetin e Gjeorgjisë, dhe e financuar nga Living Earth Collaborative në Universitetin e Uashingtonit në St. Louis, përshkruan se si parazitët mund të bëjnë që kafshët të prodhojnë më shumë metan, një gaz i fuqishëm serrë.

 “Ka prova se ndryshimi i klimës, dhe temperaturat e ngrohjes në veçanti, po ndikojnë në disa sëmundje infektive dhe në rritjen e prevalencës së tyre,” tha Ezenwa. “Nëse kjo po ndodh për sëmundjet e bagëtive, dhe njëkohësisht prevalenca më e lartë po shkakton rritjen e çlirimit të metanit, ju mund të përfundoni me atë që ne e quajmë një cikël vicioz.”  Metani është një gaz serë me efekt në ngrohjen globale 28-36 herë më i fuqishëm se dioksidi i karbonit. Në 10 vitet e fundit, përqendrimet atmosferike të metanit janë rritur me shpejtësi, me rreth gjysmën e rritjes që i atribuohet emetimeve nga bagëtia.

 Këtu, studiuesit – një ekip ekologësh, veterinerësh dhe ekspertësh të One Health – formuan një grup pune të udhëhequr nga Amanda Koltz, shkencëtare e vjetër në biologji në Arte dhe Shkenca në Universitetin e Uashingtonit, për të studiuar efektet e parazitëve në ekosistemet – përfshirë ndikimet e tyre mbi klimën.  “Sëmundjet infektive ndikojnë në të gjitha kafshët, por kuptimi ynë se si efektet e tyre shtrihen në ekosistemin më të gjerë është ende i kufizuar,” tha Koltz. “Për shembull, ndërveprimet parazit-host mund të formojnë fiziologjinë e pritësit, sjelljen dhe dinamikën e popullsisë – disa nga ato ndikime ka të ngjarë të kenë efekte të përhapura, kaskadë në proceset e nivelit të ekosistemit.”

Rishikimi u përqendrua në bagëtinë ripërtypëse, një grup që përfshin lopë, dele dhe dhi. Këto kafshë dihet se janë kontribuesit kryesorë të emetimeve globale të metanit dhe gjithashtu strehojnë shumë parazitë dhe patogjenë. Ato janë gjithashtu një pjesë e rëndësishme e furnizimit global të ushqimit.  Studiuesit ekzaminuan të dhëna nga studimet e deleve që treguan se kafshët e infektuara me krimba të zorrëve prodhuan deri në 33% më shumë metan për kilogram ushqim sesa kafshët e pa infektuara. Metani lirohet përmes funksioneve normale të trupit të ripërtypësve.

Infeksioni gjithashtu bën që delet të rriten më ngadalë, duke rritur kohën e therjes dhe në këtë mënyrë duke rritur metanin total të emetuar nga kafshët e infektuara.  Ata gjithashtu shqyrtuan studimet e bagëtive qumështore që vuanin nga mastiti, një sëmundje e zakonshme e shkaktuar nga infeksionet bakteriale. Këto studime zbuluan se lopët me mastitë lëshojnë deri në 8% më shumë metan për kilogram qumësht të prodhuar sesa lopët e pa infektuara.  Autorët llogaritën që sëmundjet infektive në bagëtinë ripërtypëse mund të çojnë në një rritje të konsiderueshme të metanit të lëshuar në atmosferë. 

Për shembull, Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara projekton që prodhimi botëror i bagëtive do të rritet me 2.7% në vit, dhe se emetimet e metanit do të rriten me më shumë se 20%, nga 2017 në 2050. Por kur efektet e infeksioneve parazitare të krimbave janë përfshirë në këto llogaritje, autorët e studimit vlerësojnë se emetimet e metanit nga bagëtia mund të rriten në vend të kësaj me aq sa 82% gjatë së njëjtës periudhë.  “Me konsumin njerëzor të mishit që rritet katër deri në pesë herë që nga vitet 1960 së bashku me ndikimet gjithnjë në rritje nga ndryshimi i klimës, ky cikël i egër i sëmundjes së klimës është një shembull më shumë i ndërlidhjes së sëmundjeve tona më të mëdha planetare – ndryshimi i klimës dhe sëmundjet infektive ”, tha Sharon Deem, drejtori i Institutit të Kopshtit Zoologjik të Saint Louis për Mjekësinë e Konservimit dhe një bashkëautor i punimit.

Gjetjet e ekipit nxjerrin në pah nevojën për të marrë parasysh sëmundjet infektive kur modelojnë skenarët e ardhshëm të klimës për të siguruar që ato të mos nënvlerësojnë emetimet e metanit.  “Cikli vicioz midis ndikimeve të klimës në sëmundje dhe ndikimeve të sëmundjeve në klimë është i mrekullueshëm,” tha bashkëautorja Aimée Classen, profesor i ekologjisë dhe biologjisë evolucionare dhe drejtor i Stacionit Biologjik të Universitetit të Miçiganit. “Studimi ynë thekson se shkencëtarët duhet të përfshijnë kafshët dhe sëmundjet në eksperimentet dhe modelet e përdorura për të parashikuar emetimet e karbonit në të ardhmen.”

Burimi: scitechdaily

Leave a Reply