Samiti Botëror i Ujit në Berlin: Shkëmbimi i ujit për hidrogjen të gjelbër? (2)

Green journalism, Më të rejat, Ndryshimet Klimatike, Shkrimet autoriale

Behare Bajraktari, Berlin

Gazetare & publicite/E specializuar në raportime për ndryshimet klimatike dhe mjedisore

Gjatë  vitit të  kaluar gjashtë vende afrikane zyrtarizuan Aleancën e Hidrogjenit të Gjelbër të Afrikës, duke synuar ta bëjnë kontinentin e tyre një kryesues në garën për zhvillimin e hidrogjenit të gjelbër, duke përshpejtuar kalimin nga mbështetja në lëndët djegëse fosile dhe kalimin drejt teknologjive të reja të energjisë.

Vendet nisën zyrtarisht Aleancën e Hidrogjenit të Gjelbër të Afrikës në Asamblenë e parë Globale të Hidrogjenit të Gjelbër në Barcelonë, me mbështetjen e kampionëve të nivelit të lartë të OKB-së për ndryshimet klimatike, Organizatës së Hidrogjenit të Gjelbër, Bankës Afrikane të Zhvillimit dhe Komisionit Ekonomik të OKB-së për Afrikën.

Sa i përket prodhimit të hidrogjenit të gjelbër pas Australisë, renditet ShBA, Spanja, Kanada, Kili, Egjipti pastaj Gjermania, ndërsa shumë  vende afrikane të cilat përballen me mungesën e ujit mund të kishin dhënë hidrogjen për të marrë ujë. Nëse arrijnë kompanitë  me teknologji të  lartë  siç u zotua “Siemens” se mund ta bëjë  transmisionin ujorë.

  • Sa ujë nevojitet?
  • Cila cilësi është e mjaftueshme?
  • Nga duhet të vijë uji?

Për prodhimin e hidrogjenit duhet shumë ujë

Uji si për të  gjitha produketet e tjera edhe për prodhimin e hidrogjenit të gjelbër është  thelbësor, sipas ‘Hydrogen Tech World’ derisa tregu po rritet është  me rëndësi të dihet se në  prodhimin e hidrogjenit të gjelbër, është e nevojshme të bëhet dallimi midis tre llojeve të ujit: uji ultra i pastër (përdoret si lëndë ushqyese për elektrolizerin), uji ftohës dhe uji i papërpunuar.

Sasia e ujit ultra të pastër që përdoret për elektrolizë do të jetë e ndryshme nga ajo e ujit të papërpunuar të nxjerrë nga mjedisi, dhe cilësia e ujit ultra të pastër dhe ujit ftohës është gjithashtu e ndryshme.

Meqenëse oksigjeni është 16 herë më i rëndë se hidrogjeni, ai është përgjegjës për 89% të masës së ujit, që do të thotë se nevojiten 9 litra ujë për të prodhuar 1 kg hidrogjen.

9 Litra ujë për 1 Kg Hidrogjen

 Foto: Hydrogen tech World

Ky raport mund të jetë mjaft i dobishëm për të përcaktuar kërkesat për ujë për një kapacitet specifik të prodhimit të hidrogjenit. Për shembull, prodhimi i 100,000 ton hidrogjen të gjelbër në vit do të konsumojë 900,000 ton m3  ujë ultra të pastër.

Prodhimi i hidrogjenit të gjelbër do të konsumojë 1.5 ppm (pjesë për milion) ujë të ëmbël të tokës ose 30 ppb ( pjesë  për miliardë) ujë të kripur çdo vit, një sasi më e vogël se ajo që konsumohet aktualisht nga prodhimi i energjisë me bazë karburanti fosil.

Nga ana tjetër konsumi i ujit është rritur me mbi dyfishin e shkallës së rritjes së popullsisë gjatë 100 viteve të fundit, me rreth 70% që përdoret tani nga bujqësia, 19% nga industria dhe 11% në ndërtesa.

Edhe pse globalisht nuk ka mungesë të ujit, humbja e ujit të ëmbël kërcënon sigurinë ushqimore për 25% të popullsisë së botës, ku mesatarisht, vetëm dy në tre njerëz kanë qasje në ujë të pijshëm.

A kemi ujë të mjaftueshëm për të kënaqur kërkesën tonë të ardhshme për hidrogjen të gjelbër?

Hidrogjeni i gjelbër mund të industrializojë në mënyrë të qëndrueshme Afrikën dhe të rrisë PBB-në me 6 deri në 12% në gjashtë vende kyçe, thotë një raport i ri.

Analiza identifikon mundësitë tregtare, gjithashtu josh me krijimin e vendeve të punës, tregjet kryesore të eksportit dhe nevojat për investime për Egjiptin, Kenian, Mauritaninë, Marokun, Namibinë dhe Afrikën e Jugut. Me kërkesën globale për hidrogjen që parashikohet të rritet shtatë fish deri në vitin 2050, analiza e re nga Aleanca e Hidrogjenit të Gjelbër të Afrikës  dhe mbështetja analitike nga McKinsey përcakton mundësitë për 6 vendet aktuale anëtare të Aleancës.

Për ta vërtetuar këtë raport në Samit kishte një pjesëmarrje të lartë të vendeve afrikane që trajtonte me vëmendje të veçantë planet dhe kërkesat e tyre në panelet diskutuese dhe kishin marrë vëmendjen e nismëtarit të Samitit Christopher Gasson.

Potenciali i lartë në energjinë e erës dhe diellit do të thotë që këto vende mund të prodhojnë hidrogjen të gjelbër dhe produkte apo nënprodukte të lidhura me to, si amoniaku duke u bërë më konkurruese, si dhe duke përmbushur kërkesën e brendshme për industri të rëndë, rritjes së tregut dhe eksportit.

Bashkimi Evropian, Japonia dhe Koreja e Jugut janë identifikuar si tregje prioritare të eksportit, duke reflektuar infrastrukturën ekzistuese dhe nivelin e lartë të kërkesës nga qendrat ekzistuese prodhuese, që nuk janë në gjendje të përmbushin të gjitha nevojat e tyre për hidrogjen të pastër.

Prej tash e deri në vitin 2050 nevojitet investim prej 450-900 miliardë dollarësh.

Aleanca e Hidrogjenit të Gjelbër të Afrikës, me mbështetjen e kampionëve të nivelit të lartë të OKB-së për ndryshimet klimatike, Organizatës së Hidrogjenit të Gjelbër dhe Bankës Afrikane të Zhvillimit, bëjnë thirrje për një bashkëpunim më të madh midis qeverive dhe sektorit privat për të zhbllokuar investimet e nevojshme.  Për partneritetin e sektorit privat dhe atij publik do të flasim më vonë në këtë artikull.

Nesër: Britania e madhe vs Gjermania

Leave a Reply