Kur është cilësia e ajrit është e rrezikshme?

Më të rejat

E rrezikshme sipas indeksit të matjeve të cilësisë së ajrit 301-500

Të gjithë Të gjithë: Shmangni të gjitha aktivitetet fizike jashtë. Grupet e ndjeshme: qëndroni brenda dhe zvogëloni aktivitetet në minimum. Ajri i ndotur sipas të dhënave: “i pashëndetshëm” 50% të kohës, “shumë i pashëndetshëm” 20% të kohës “i rrezikshëm”5% të kohës

Çfarë duhet të bëjmë?

Kur nivelet e materieve grimcore janë të larta jashtë, ato janë të larta edhe brenda, përveç në rastet kur ndërtesa ka një sistem të mirë të filtrimit.

Mbani Materiet grimcore në nivel të ulët brenda:

  • Eliminoni tymin e duhanit
  • Mos përdorni për ngrohje thëngjillin, vajrat të përdorura, plastikë dhe mbeturina tjera

Burimi: AMM

#leteflasimperajrin #letstalkaboutair

Leave a Reply