Bashkimi Evropian brenda kufijve të emetimit të ndotësve të ajrit në vitin 2019

Më të rejat

Bashkimi Evropian (BE) në tërësi respektoi tavanet e emetimit për katër ndotës kryesorë në vitin 2019, duke përfshirë oksidet e azotit, përbërjet organike të paqëndrueshme jo metan, dioksid squfuri dhe amoniak, sipas një njoftimi të ri të Agjencisë Evropiane të Mjedisit. Sidoqoftë, Shtetet Anëtare ende duhet të bëjnë shkurtime më të thella në emetimet për të arritur angazhimet e reduktimit 2020-29 dhe 2030, veçanërisht për oksidet e azotit, grimcat e imëta dhe amoniakun

Të dhënat e Agjencisë Evropiane të Mjedisit (ZEE) ‘Statusi i raportimit të Direktivës për Angazhimet Kombëtare për Reduktimin e Emisioneve (NEC) 2021’, botuar këto ditë, jep një përditësim vjetor që vlerëson përparimin e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian (BE) në uljen e emetimeve të ndotësve të ajrit. Brifingu tregon se ndërsa shumica e Shteteve Anëtare plotësuan kufijtë e tyre përkatës në vitin 2019, nevojiten përpjekje të mëtejshme për të arritur angazhimet e reduktimit të përcaktuara për periudhën 2020-29 dhe për 2030 e në vazhdim.

Bazuar në inventaret më të fundit kombëtare të ndotësve të ajrit, të gjitha shtetet anëtare respektuan tavanet e tyre kombëtare të emetimit për oksidet e azotit (NOX), përbërjet organike të paqëndrueshme jo metan (NMVOCs) dhe dioksidin e squfurit (SO2), ndërsa katër shtete anëtare-Kroacia, Çekia, Irlanda dhe Spanja – tejkaluan kufirin e tyre për amoniak (NH3).

Masat e bllokimit të zbatuara në të gjithë Evropën për të zvogëluar transmetimin e COVID-19 dhe aktiviteti i zvogëluar pasues ekonomik në vitin 2020 mund të pritet të kenë pasur ndikim në emetimet e disa ndotësve. Ndikimi i masave në emetimet në vitin 2020 do të bëhet i qartë vetëm pasi inventarët kombëtarë të ndotësve të ajrit për vitin 2020 të raportohen në mesin e vitit 2022.

Duke parë përpara, nëntë Shtete Anëtare kanë arritur tashmë shkurtime në emetimet e përcaktuara për periudhën 2020-2029 për të pesë ndotësit kryesorë, përfshirë grimcat e imëta (PM2.5). Sidoqoftë, për të arritur angazhimet e vitit 2030, të gjitha Shtetet Anëtare përveç Estonisë duhet të zvogëlojnë emetimet e tyre të NOX, 22 Shtete Anëtare duhet të zvogëlojnë emetimet e NH3 dhe 18 Shtete Anëtare duhet të zvogëlojnë emetimet e NMVOC.

Konkuroni në konkursin për fotografinë “ndryshimet klimatike”, kliko në link: https://www.eea.europa.eu/highlights/voting-opens-for-the-best

Për sa i përket emetimeve të PM2.5, – ndotësi kryesor që shkakton vdekjen e parakohshme dhe sëmundjet nga ndotja e ajrit – emetimet e BE -së ranë me 29 % nga viti 2005 në 2019. Megjithatë, nevojiten përpjekje të rëndësishme për të arritur angazhimet e reduktimit të përcaktuara për vitin 2030 e në vazhdim për këtë ndotës Në veçanti, tre Shteteve Anëtare – Çekia, Hungaria dhe Rumania – do të kenë nevojë të zvogëlojnë emetimet e tyre me më shumë se 50 % dhe 10 Shtete Anëtare me më shumë se 30 %.

Ndryshimet në sektorin e energjisë do të jenë vendimtare për përmbushjen e angazhimeve të reduktimit 2020-29 dhe 2030 për PM2.5, me fokus në zvogëlimin e përdorimit të biomasës dhe qymyrit në ngrohjen e banesave të nevojshme në shtete të caktuara anëtare. Amoniaku (NH3) – i emetuar kryesisht nga sektori i bujqësisë, në veçanti menaxhimi i blegtorisë dhe përdorimi i plehrave – gjithashtu kontribuon në formimin e PM2.5 në atmosferë, me veprime të mëtejshme të nevojshme për të zvogëluar emetimet e NH3 nga sektori. Transporti rrugor është burimi kryesor i emetimeve të NOx. /BB Green Kosova

Burimi: www.eea.europa.eu

Foto: http://unsplash.com

Leave a Reply