Kantoni i Sarajevës mes ndotjes ekstreme të ajrit ndalon përdorimin e qymyrit në 2021

Më të rejat

Ndërsa sezoni i ngrohjes filloi dhe ndotja e ajrit arriti përsëri nivele ekstreme, Sarajeva po përgatit një masë të padëgjuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor – për të ndaluar përdorimin e qymyrit për ngrohje.

Si një nga hapat e parë në përgatitjen e një strategjie për të zvogëluar përdorimin e karburanteve të ngurta për të zvogëluar ndotjen e tepërt të ajrit, kantoni i Sarajevës filloi të punojë në një plan veprimi për zbatimin e tij. Qeveria lokale vendosi të përfshijë një ndalim të posedimit dhe përdorimit të qymyrit në shtëpi dhe ndërtesa me shumë sektorë, si dhe në strukturat e drejtuara nga kompanitë, infrastruktura dhe sektori publik.

Ndalimi duhet të shpallet në 1 nëntor të vitit të ardhshëm

“Plani i veprimit do të përcaktojë qartë se kush duhet të bëjë çfarë dhe deri kur bëhet fjalë për moratoriumin në përdorimin e lëndëve djegëse të ngurta. Ndalimi zbatohet para së gjithash mbi ndalimin e mbajtjes dhe përdorimit të qymyrit ndërsa disa masa të tjera do të futen gradualisht, duke marrë parasysh që ka të bëjë me një plan dhjetë-vjeçar, “tha Ministri i Mbrojtjes Hapësinore dhe të Mjedisit Faruk Kapidžić. Zyrtari nga kantoni i Sarajevës zbuloi se ndalimi do të fillojë  me 1 nëntor të vitit të ardhshëm nëse zbatohen të gjitha masat nga plani i veprimit.

Subvencionet dhe orari i detyrimeve për moratoriumin do të përcaktohet në planin e veprimit

Subvencionet dhe orari për detyrimet për moratoriumin do të përcaktohet në dokument, sipas njoftimit. Qeveria tha se legjislacioni dhe rregulloret në Federatën e Bosnje dhe Herzegovinës dhe në kanton duhet të ndryshohen për të bërë lëvizjen. Strategjia e përmendur po prodhohet për periudhën nga 2021 deri në 2031. Kantoni, i cili përfshin kryeqytetin e Sarajevës, është një njësi administrative brenda Federatës së BeH, e cila së bashku me Republikën e Srpska përbëjnë Bosnjën dhe Hercegovinën.

Ndotja e ajrit e rrezikshme për njerëzit

Qeveria e Kantonit të Sarajevës sapo ka shpallur një paralajmërim në lidhje me ndotjen e ajrit, duke nënkuptuar një të dytë nga tre nivelet e masave emergjente. Gjegjësisht, leximi ditor i pluhurit PM10 në ajër tejkaloi 150 mikrogramë për metër kub dhe kushtet e motit nuk pritet të ndryshojnë deri më 6 dhjetor.

Leximet ditore të PM10 kanë arritur 286 mikrogramë për metër kub

Sipas një aplikacioni të zhvilluar nga Eko Akcija, përqendrimet ditore PM10 ishin 182 mikrogramë në 26 nëntor, 282 një ditë më vonë, dhe 286 në 28 Nëntor. Indeksi i përgjithshëm i cilësisë së ajrit arriti në 303 në 27 nëntor dhe 323 në ditën tjetër, që do të thotë ndotje e ajrit ishte e rrezikshme për njerëzit. Eko Akcija është një nga organizatat mjedisore më aktive në BiH. E themeluar në vitin 2009, është e specializuar në monitorimin e cilësisë së ajrit.

Ndalohen tubimet publike në natyrë

Përveç masave të zbatuara kur autoriteti lokal deklaron kujdes, niveli i parë, objektet e prodhimit që u vendosën në një listë të veçantë duhet të shkurtojnë orët e punës me të paktën 20%. Të gjitha njësitë e ngrohjes mbi 50kW që përdorin lëndë djegëse fosile janë të detyruara të ulin temperaturën në strukturat që ato shërbejnë me minimumi tre gradë Celsius.

Përdorimi i automjeteve të rënda është i kufizuar

Përdorimi i automjeteve të rënda është i kufizuar dhe makinat me naftë me standarde Euro 2 dhe më të ulëta janë të ndaluara, me përjashtim të njësive për shërbime publike. Puna e ndërtimit në shkallë të gjerë jashtë dhe brenda duhet të ndalet dhe tubimet publike në natyrë janë të ndaluara. Institucionet publike duhet të rregullojnë orët e punës në mënyrë që trafiku të zvogëlohet./BB Green Kosova

Foto:  (Photo © Aldin033/Shutterstock)balcanicaucaso, Burimi:balkangreenenergynews

Leave a Reply