Ndryshimi i klimës: BE-ja duhet të përgatitet më shumë në mënyrë që të përshtatet më mirë

Më të rejat

Ekstreme të lidhura me klimën kanë shkaktuar dëme që kushtojnë 426 miliardë euro që nga viti 1980 deri në 2017. Strategjia e ardhshme e për mjedis të BE duhet t’i japë shtysë ndërtimit të shoqërive më adaptive, thonë deputetët e mjedisit në një rezolutë të re për t’iu përshtatur ndryshimeve klimatike.

Të martën, Komiteti për Mjedisin, Shëndetin Publik dhe Sigurinë e Ushqimit miratoi një rezolutë mbi përshtatjen ndaj ndryshimit të klimës, me 64 vota pro dhe 9 abstenime, duke dhënë të dhëna për Strategjinë e ardhshme të BE për adaptimin ndaj Ndryshimeve Klimatike.

Rezoluta kërkon një fokus të ripërtërirë dhe të përmirësuar në adaptim, pasi është thelbësore të përgatitet për një klimë në ndryshim duke ndërtuar shoqëri elastike që janë në gjendje të minimizojnë ndikimin e kundërt të ndryshimit të klimës.

“Strategjia e BE për adaptimin duhet të jetë një mundësi për të siguruar që vendet e BE janë në rrugën e duhur për të përmbushur qëllimin e adaptimit sipas Marrëveshjes së Parisit, të tregojnë udhëheqjen globale të BE në ndërtimin e rezistencës globale të klimës përmes rritjes së financimit dhe promovimit të shkencës, shërbimeve, teknologjive dhe praktikave të BE për adaptim” , thonë eurodeputetët.

Këta eurodeputetë bëjnë thirrje për rritje të fondeve në BE, nivele kombëtare dhe rajonale, dhe për investime publike dhe private në adaptim. Synimi i shpenzimeve të BE-së në lidhje me klimën duhet të kontribuojë në zbutjen dhe përshtatjen e klimës, thonë ata, duke përmendur se kostoja e mosveprimit do të ishte shumë më e madhe.

Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) ka vlerësuar se ekstremet e lidhura me motin dhe klimën kanë zënë 426 miliardë euro humbje monetare në periudhën 1980-2017 në BE.

Si pjesë e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, një Strategji e re e Përshtatjes pritet të miratohet nga Komisioni në fillim të 2021. /bbgreenkosova./

Burimi: europarl.europa.eu

Leave a Reply