Rritja e temperaturave do të lirojë 230 miliardë tonë karbon nga dheu

Degradimi i natyrës, Më të rejat

Një ekip ndërkombëtar i shkencëtarëve ka përcaktuar që ngrohja globale prej dy gradë Celsius do të shkaktojë çlirimin e rreth 230 miliardë tonë karbon të dheut në tokë.

Sasia e karbonit që ruhet brenda në tokë është dy deri tre herë më e madhe se sasia në atmosferë. Dhe kur temperaturat rriten, dekompozimi i tokës përshpejtohet dhe sasia e kohës që karboni organik ruhet në tokë do të zvogëlohet shumë.

Hulumtimi i ri ul ndjeshëm nivelin e pasigurisë në lidhje me mënyrën se si modelet e ardhshme të ndryshimit të klimës do të paraqesin ndjeshmërinë e qarkullimit të karbonit në tokë.

Për të vërejtur madhësinë e zbulimeve në perspektivë, 230 miliardë ton karbon janë më shumë se katër herë ndotjet totale nga Kina dhe më shumë se dyfishi i ndotjeve nga Shtetet e Bashkuara gjatë shekullit të kaluar.

“Studimi ynë përjashton parashikimet më ekstreme, por megjithatë sugjeron humbje të konsiderueshme të karbonit në tokë për shkak të ndryshimit të klimës në vetëm ngrohjen e 2 ° C, dhe kjo madje nuk përfshin humbje të karbonit më të thellë të ngrirjes”, tha bashkëautorja e studimit Dr. Sarah Chadburn nga Universiteti Exeter në një intervistë.

Humbja e karbonit nga dheu përfaqëson një nga zonat më të mëdha të pasigurisë kur bëhet fjalë për modelimin e ciklit të karbonit në parashikimet e ndryshimit të klimës.

Në një përpjekje për të adresuar këtë pasiguri, studiuesit përdorën një kombinim të ri të të dhënave vëzhguese dhe Modeleve të Sistemit të Tokës.

“Ne kemi hetuar se si karboni i dheut është i lidhur me temperaturën në vende të ndryshme në Tokë për të përpunuar ndjeshmërinë e tij ndaj ngrohjes globale”, tha autorja kryesore e studimit, Rebecca Varney.

Ndërsa modelet aktuale tregojnë një pasiguri prej rreth 120 miliardë ton karbon në ngrohjen mesatare globale 2 ° C, studimi i ri zvogëlon këtë pasiguri në rreth 50 miliardë ton karbon.

Burimi: Earth.com

Leave a Reply