A është përkeqësuar mjedisi i Europës?

Degradimi i natyrës, Më të rejat

Bujqësia dhe pylltaria e paqëndrueshme, përhapja urbane dhe ndotja janë presionet kryesore për fajin për një rënie drastike të biodiversitetit të Evropës, duke kërcënuar mbijetesën e mijëra specieve të kafshëve dhe habitateve.

Për më tepër, direktivat e natyrës së Bashkimit Evropian (BE) dhe ligjet e tjera mjedisore ende nuk kanë zbatim nga Shtetet Anëtare.

Sipas raportit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA) “Gjendja e natyrës në BE”, shumica e habitateve dhe specieve të mbrojtura nuk janë në gjendje të mirë konservimi dhe duhet bërë shumë më tepër për të përmbysur situatën.

Një shumicë e specieve të mbrojtura në të gjithë BE-në dhe habitatet nga kullotat në dunat në të gjithë Evropën, do të përballen me një të ardhme të pasigurt nëse nuk veprohet më urgjentisht për të përmbysur situatën, sipas raportit të EEA

Raporti i EEA tregon zhvillime pozitive në përpjekjet për ruajtje. Si numri, ashtu edhe zona e vendeve të mbrojtura nën rrjetin Natura 2000 janë rritur gjatë 6 viteve të fundit dhe BE-ja përmbushi synimet globale me rreth 18% të sipërfaqes së saj tokësore dhe gati 10% të zonës detare të mbrojtur.

Sidoqoftë, përparimi i përgjithshëm nuk është i mjaftueshëm për të arritur qëllimet e Strategjisë së Biodiversitetit të BE-së deri në vitin 2020. Shumica e habitateve dhe specieve të mbrojtura kanë ose një status të dobët ose të keq të ruajtjes dhe shumë prej tyre vazhdojnë të bien, sipas vlerësimit të EEA. Nga tre grupet kryesore të studiuara, habitatet dhe zogjtë mbeten veçanërisht prapa.

Bujqësia intensive, përhapja urbane dhe aktivitetet e paqëndrueshme të pyjeve janë presionet kryesore të raportuara ndaj habitateve dhe specieve, thotë raporti i EEA. Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës ndikon gjithashtu në habitate, ashtu si edhe mbivlerësimi i vazhdueshëm i kafshëve përmes korrjeve ilegale, gjuetisë dhe peshkimit të paqëndrueshëm.

Këto kërcënime janë shtuar nga ndryshimet në lumenj dhe liqene, të tilla si digat dhe nxjerrja e ujit, speciet e huaja invazive dhe ndryshimi i klimës. Braktisja e tokës bujqësore kontribuon në rënien e vazhdueshme të habitateve gjysmë natyrore, si kullota dhe llojet e tyre, si fluturat dhe zogjtë e tokave bujqësore.

Vlerësimi i EEA cili bazohet në të dhëna të raportuara nga Shtetet Anëtare të BE, është ushtrimi më i madh dhe më i gjerë i mbledhjes së të dhënave dhe raportimit i kryer në Evropë mbi gjendjen e natyrës. Mbi 220 000 njerëz (60% e tyre vullnetarë) kanë kontribuar në këtë proces në të gjithë BE-në. /bbgreenkosova./

Burimi: eea.europa.eu

Leave a Reply