Ulje e ndjeshme e emetimeve të CO2 të makinave të reja në vitin 2020

Më të rejat

Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) ka publikuar të dhënat e saj provizore në lidhje me emetimet e makinave të pasagjerëve dhe furgonëve të sapo regjistruar në Evropë për vitin 2020. Për makinat, të dhënat tregojnë një rënie prej 12% të emisioneve mesatare të dioksidit të karbonit (CO2), krahasuar me 2019. Emetimet mesatare të furgonëve gjithashtu ranë lehtë, me rreth 1.5%.

Sipas të dhënave të përkohshme të EEA, emetimet mesatare të makinave të reja të pasagjerëve të regjistruara në Bashkimin Evropian (BE), Islandë, Norvegji dhe Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2020 ishin 107.8 gram CO2 për kilometër (g CO2 / km). Kjo ishte 14.5 g (12%) më e ulët se në 2019 dhe përfaqësoi uljen e parë të vërejtur që nga viti 2016. Pjesa e automjeteve elektrike në regjistrimet e reja u trefishua nga rreth 3.5% në 2019 në rreth 11% të regjistrimeve të reja në 2020.

Rreth 1.4 milion furgonë të rinj të regjistruar në Evropë në vitin 2020 me emisione mesatare prej 157.7 g CO2 / km, e cila është 2.3 g (1.5%) më e ulët se në vitin 2019. Pjesa e furgonëve elektrikë u rrit nga 1.4% në 2019 në rreth 2.3% në 2020 .

Të dhënat e përkohshme janë në dispozicion përmes shikuesit të të dhënave të EEA për emetimet e CO2 të makinave të reja dhe furgonëve të rinj.

EEA mbledh dhe vë rregullisht në dispozicion të dhëna për makinat e reja të pasagjerëve dhe furgonët e regjistruar në Evropë, në përputhje me Rregulloren e BE (BE) Nr. 2019/631. Të dhënat raportohen nga të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Islanda (që nga 1 Janari 2018) dhe Norvegjia (që nga 1 Janari 2019) në mënyrë që të vlerësohet efikasiteti i flotës së re të automjeteve dhe përfshin informacion mbi emetimet e CO2 dhe masën e automjeteve. Publikimi tjetër i të dhënave do të përfshijë rezultatet përfundimtare për regjistrimet e reja në vitin 2020./BB Green Kosova

Burimi: www.eea.europa.eu

Foto: europarl.europa.eu

Leave a Reply