Grimcat e gomave po ndotin oqeanet

Degradimi i natyrës, Më të rejat

Grimcat e gomave nga automjetet mund të transferojnë sasi të mëdha të mikroplastikës në lumenjtë dhe oqeanet tona, studiuesit nga Universiteti i Newcastle kanë marrë fonde për të hulumtuar ndikimin që këto grimca kanë në mjedisin detar.

Në fillim të këtij viti, hulumtimi i kryer nga Universitetet e Newcastle dhe Plymouth zbuloi se deri në 100 milion m² të rrjete të lumenjve dhe më shumë se 50 milion grykëderdhje dhe ujërat bregdetare janë në rrezik të ndotjes nga grimcat e gomave.

“Goma sintetike, një polimer plastik, është një përbërës kryesor i gomave sot. Prandaj, një sasi e konsiderueshme e konsumimit të gomave është potencialisht një kontribues i madh në ndotjen mikroplastike në mjedisin detar.” tha Dr Geoff Abbott, i cili po drejton gjeokiminë analitike në projektin e humbjes së gomave.

Një instrument shumë i ndjeshëm i quajtur spektrometër në masë që po përdoret në këto universitete, mund të zbulojë dhe të matë edhe sasitë më të vogla të këtyre mikroplastikave në ujë, sedimente dhe jetë detare. Mundësia e çdo rreziku shoqërues për jetën detare mund të përcaktohet.

“Për shumë vite, ne kemi demonstruar se burimet dhe ndikimet e mikroplastikave janë tepër të larmishme dhe komplekse. Në krahasim me burimet e tjera, relativisht pak dihet ende për sasitë e sakta të grimcave të gomave në mjedisin detar dhe efektet që ato kanë dikur atje.” tha në një intervistë profesori Richard Thompson, kreu i Njësisë Ndërkombëtare të Kërkimit të Mbetjeve Detare në Universitetin e Plymouth.

“Grupi këshillues gjithashtu siguron që provat tona mund të përdoren për të ndihmuar në zgjidhje të problemit pasi që vetëm duke punuar së bashku me industrinë dhe politikëbërësit mund të adresojmë me të vërtetë krizën globale të ndotjes plastike.” Tha ai. /bbgreenkosova./

Burimi: Environmentjournal.online

Leave a Reply