Ndryshimet klimatike: A mundet që nxehtësia dhe lagështia e lartë të ndikojnë në shëndetin mendor?

Më të rejat, Ndryshimet Klimatike

Ngjarjet e lidhura me klimën janë konfirmuar se kanë një efekt negativ në shëndetin mendor, sipas një studimi të ri të publikuar këtë javë. Studimi shqyrtoi efektin e nxehtësisë, lagështisë dhe përmbytjeve në shkallën e depresionit dhe ankthit në Bangladesh, vendi i shtatë më i cenueshëm në botë ndaj ndryshimeve klimatike.

Rreth 4.4 për qind e njerëzve në mbarë botën mendohet se kanë depresion. Në Bangladesh, kjo shifër ishte dukshëm më e lartë në 16.3 për qind. Nivelet e ankthit në vend ishin gjithashtu më të larta (6 përqind) krahasuar me pjesën tjetër të botës (3.6 përqind). Studiuesit thonë se gjetjet e studimit mund të përdoren për të kufizuar efektin më të gjerë të ndryshimit të klimës në shëndetin mendor.

“Ndërsa ndryshimet klimatike përkeqësohen, temperaturat dhe lagështia do të vazhdojnë të rriten, si dhe fatkeqësitë natyrore, të tilla si përmbytjet ekstreme, të cilat parashikojnë një ndikim përkeqësues në shëndetin tonë kolektiv mendor, globalisht”, thotë autori kryesor i studimit, Syed Shabab Wahid, një profesor asistent në Departamentin e  Shëndetit Global në Shkollën e Shëndetit të Universitetit Georgetown.

Nxehtësia dhe lagështia kanë një efekt alarmues në shëndetin mendor

Studimi mati variablat e klimës në 43 stacione moti në Bangladesh për ndryshimet sezonale të temperaturës dhe lagështisë, si dhe vuri në dukje se ku njerëzit ishin të ekspozuar ndaj përmbytjeve. Më pas u kryen dy anketa në zonat rurale dhe urbane për të vlerësuar depresionin dhe ankthin tek të rriturit.Ai zbuloi se nxehtësia, lagështia dhe ngjarjet e lidhura me klimën kishin një efekt alarmues në shëndetin mendor të të anketuarve. Njerëzit që përjetojnë një gradë Celsius temperatura më të larta u zbulua se kishin 21 për qind më shumë gjasa të kishin një çrregullim ankthi. Ata gjithashtu kishin 24 për qind më shumë gjasa të kishin depresion dhe ankth së bashku.

A është studimi një paralajmërim për kombet e tjera?

Studiuesit thonë se studimi nuk është i mjaftueshëm për të parë ndikimin e ndryshimeve të mëdha klimatike, por tregon se si edhe ndryshimet e vogla të motit të lidhura me ndryshimet klimatike mund të ndikojnë në shëndetin mendor.Wahid thotë se ata tani planifikojnë të kryejnë kërkime të mëtejshme në Bangladesh dhe globalisht për të “kufizuar shkaqet dhe efektet e ndryshimeve klimatike në shëndetin mendor”.Autorët e studimit theksojnë se gjetjet janë veçanërisht shqetësuese për vendet ku njerëzit janë të ekspozuar ndaj nxehtësisë përmes punës ose aktiviteteve të përditshme. Gratë, popullatat e moshuara dhe personat me aftësi të kufizuara ishin veçanërisht të cenueshme ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike në shëndetin mendor.Kjo duhet të shërbejë si një paralajmërim për kombet e tjera./BBGreen

Burimi: Euronews

Leave a Reply