Kosova shënon pesë vjetorin e Marrëveshjës së Parisit për ndryshimet klimatike

Më të rejat

Rrënjët e ndryshimit të klimës: nga ndotja e ajrit në mot ekstrem, nga thatësirat deri te ndikimet në shëndet me zgjidhje të qëndrueshme

Kosova nuk është anëtare nënshkruese e “Marrëveshjes së Parisit” ku rreth 195 shtete hartuan “Marrëveshjen e Parisit për Klimën” në vitin 2015 me synimin për të kufizuar rritjen e ngrohjes globale në 1,5 gradë Celsius dhe për të mbajtur rritjen e temperaturës globale nën 2 gradë Celsius në krahasim me nivelet para-industriale.

Por mungesen e anëtarësisë ambientalistët e Kosovës e përdorin në pesë vjetorin e angazhimit global për të gjeneruar vetëdije për sfidat dhe zgjidhjet klimatike duke ftuar palët e interesuara kombëtare dhe ndërkombëtare, vendimmarrësit të bashkojnë përpjekjet për të trajtuar rrënjët e klimës ndryshimi – nga ndotja e ajrit në mot ekstrem, nga thatësira te ndikimet në shëndet me zgjidhje të qëndrueshme. Nuk ka zgjidhje globale pa zhvendosur ekonominë tonë, shoqërinë në një të ardhme elastike pa karbon.

Ekologia Egzona Shala tregon për BB Green Kosova që si ambientalistë do të organizojnë një konferencë të nivelit të lartë me Deputetët e Gjelbër të Parlamentit te Kosoves, Anëtarët e Komisionit të Energjisë dhe Mjedisit të Parlamentit të Kosovës dhe zyrtarët përkatës të Zyrës së Rregullatorit të Mjedisit në Kosovë.

Shala tha se: “Konferenca e nivelit të lartë me vendimmarrësit nga Kosova dhe nga organizatat ndërkombëtare do të ketë në përberje organet drejtuese si; UNFCCC, KE, PE, Delegacioni i BE-së, Parlamenti Europian, Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, Universiteti i Kembrixhit, ekspertë të Evropës për Realitetin Klimatik, vëzhgues të OJQ-ve dhe aktivistë të mjedisit, me qëllim të krijimit të një momenti për të njohur nevojën për të mbështetur Kosovën në transformim ekonominë dhe shoqërinë e saj në një të ardhme të qëndrueshme dhe pa karbon”.

Konferenca e parë e organizuar për mjedisin  do të mbahet me 12 dhjetor dhe së bashku me këtë ngjarje, në bashkëpunim të organizatave të shoqërisë civile vendore dhe europiane, janë planifikuar aktivitete për të sjellë objektivin global 1.5 ° C më pranë qytetarëve, bizneseve dhe vendimmarrësve në vendin tonë:

Aktivistët mjedisorë nga Kosova e kanë shkruar një letër të hapur për UNFCCC, KE, PE, Delegacioni i BE-së, Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë, Deputetët e Gjelbër, Anëtarët e Komisioneve të Energjisë dhe Mjedisit të Parlamentit të Kosovës, në lidhje me rëndësinë e bashkëpunimit të fortë që siguron që Evropa të jetë kontinenti i parë pa karbon, e mundur, shumë më herët se 2050 – me kontributin e Kosovës. Kjo letër është nënshkruar nga 70 OSHC

Po në këtë pesë vjetor të “Marrëveshjës së Parisit” do të organizohet edhe një ëebinar online “Realiteti Klimatik për Kosovën” për të gjitha palët e interesuara, përfshirë të rinjtë, qytetarët dhe vendimmarrësit për shkencën, ndikimet dhe zgjidhjet e krizës klimatike – me folës ndërkombëtarë dhe vendorë.

Këto ngjarje janë iniciuar nga mbështetja e Organizates  EcoZ, një OSHC kryesore e Rrjetit Mjedisor të Kosovës; Organizata Sustainable LEadership Kosova dhe nga Reality Climate Europe.

“Marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike” hyri në fuqi në nëntor të 2016, ndërsa 73 nga 197 nënshkruesit e traktatit, të cilët janë përgjegjës për 56.87 për qind të emetimeve botërore të gazrave serrë, kanë depozituar instrumentet e tyre të ratifikimit.

Fillimisht Shtetet e Bashkuara, më pas Kina, Brazil, India dhe BE-ja ratifikuan marrëveshjen. Parlamenti Evropian miratoi rezolutën e BE-së për Marrëveshjen e Parisit, duke i hapur rrugën hyrjes së saj në fuqi.

Pesë vendimet historike mbi klimën:

  • Vendim për të kufizuar ngrohjen globale nën 2 gradë Celcius, duke synuar të mos kalohet 1.5 gradë Celcius.
  • Emetimi i Gazit Serrë duhet të ulet sa më shpejt të jetë e mundur, duke u ndjekur nga një reduktim të shpejtë në zero.
  • Vendim për të eleminuar përdorimin e qymyrit, naftës dhe gazit për energji si dhe lëndët djegëse fosile të zëvendësohen me energji nga dielli dhe era.
  • Vendet e zhvilluara duhet të japin 100 miliardë dollarë në vit që prej vitit 2020 për të ndihmuar vendet në zhvillim./BB Green Kosova

Foto: EcoZe

Leave a Reply