LE TE FLASIM PER AJRIN

Intervistat, Më të rejat, Të flasim për ajrin

Intervistë me Ambasadoren e Suedisë në Kosovë Karin Hernmarck

Si do të jetë edicioni i tretë i fushatës Le të flasim për ajrin?

Çfarë mund të bëjmë më shumë së bashku për të jetuar në ajër të pastër dhe të shëndetshëm?

Fushatë e Ambsadës së Suedisë në Kosovë dhe platformës për së gazetarisë së gjelbër BB Green Kosova.

Lete flasim Per Ajrin

#letstalkaboutair  #greenjournalism #cleanair #kosovo #sweden

Interview with the Swedish Ambassador to Kosovo Mrs. Karin Hernmarck.

Wow will it be the third edition of the Let’s Talk About Air campaign?

What can we do more together to live in clean and healthy air?

Campaign of the Swedish Embassy in Kosovo and the platform for Green Journalism  BB Green Kosova.

Let’s Talk About

#letstalkaboutair  #greenjournalism #cleanair #kosovo #sweden

Leave a Reply