Kafshët, të cilave u kërcënohet zhdukja

Degradimi i natyrës

Kur flitet për llojet e rrezikuara të kafshëve, rëndom mendohet për pandat. Por, panda megjithatë nuk është ndër llojet më të rrezikuara të kafshëve. Më të rrezikuarat janë kafshë të tjera, për rrezikimin e të cilave jemi më pak të vetëdijshëm.

Shikojeni galerinë:

Burimi: National Geographic
Foto: Shutterstock

Leave a Reply