Specieve të rrezikuara u mungon mbrojtja adekuate

Më të rejat

Më shumë se 75 përqind e specieve të kërcënuara nuk kanë mbrojtje adekuate.

Një studim i ri nga Universiteti i Queensland ka zbuluar se nëse qeveritë dështojnë të respektojnë zotimet e tyre sipas Konventës për Diversitetin Biologjik, pasojat mund të jenë shkatërruese.

Një ekip shkencëtarësh i udhëhequr nga Dr. Sean Maxwell dhe Profesor James Watson rishikuan përpjekjet kombëtare për ruajtjen e zonave, duke përfshirë zonat e mbrojtura.

Studiuesit zbuluan se 78 përqind e specieve të njohura të kërcënuara dhe më shumë se gjysma e të gjitha ekosistemeve të rëndësishme mbeten pa mbrojtje të përshtatshme si në tokë ashtu edhe në det. Për më tepër, shtatë nga peshkataritë më produktive në botë nuk kanë mbulim zyrtar të zonës së mbrojtur.

Traktati global i ruajtjes së natyrës u krijua në 2010, kur pothuajse çdo komb ra dakord që zonat që janë të rëndësishme për biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit duhet të mbulojnë të paktën 17 përqind të tokës dhe 10 përqind të oqeanit deri në 2020.

“Ne rishikuam progresin drejt këtij objektivi duke mbivendosur hartat e zonave të mbrojtura në ekosistemet natyrore, speciet e kërcënuara, shërbimet e karbonit në tokë dhe det dhe produktivitetin e peshkimit në oqeanet e botës”, tha Dr. Maxwell.

“Ne gjetëm një progres të mirëpritur veçanërisht në fushën detare, meqenëse synimet globale mjedisore ishin rënë dakord. Por zgjerimi i zonës tokësore të mbrojtur duhej të ishte dyfishi i asaj që ishte në dekadën e kaluar në mënyrë që të arrihej mbulimi prej 17 përqind për tokën dhe mjediset e ujërave të ëmbla. ” Tha ai.

Studiuesit gjithashtu hetuan se sa efektiv ka qenë menaxhimi i zonës së mbrojtur bazuar në synimet e vitit 2010.

“Ne e dimë që financimi i duhur i zonave të mbrojtura është një nga mjetet tona më të mira për zvogëlimin e kërcënimeve ndaj biodiversitetit”, tha Dr Maxwell. “Megjithatë, mungesa e tanishme financiare për ruajtjen e bazuar në zonë ka të ngjarë të tejkalojë shumën prej miliarda dollarësh dhe deri në 90 përqind kanë kapacitet joadekuat ose nën optimal të personelit në vend.”

Profesori Watson tha se raundi tjetër i synimeve të ruajtjes, të cilat duhej të vendoseshin këtë vit, është thelbësore për të ardhmen e biodiversitetit global.

“Nëse duam që biodiversiteti të mbijetojë ndryshimin klimatik, kombet duhet të investojnë më shumë resurse dhe të sigurojnë ruajtje të biodiversitetit në tokë dhe në ujë.” Tha Profesori Watson. /bbgreenkosova./

Burimi: Earth.com

Leave a Reply